Air station

Společnost AIR STATION s.r.o.

LKPM 2011.jpg
Letiště Příbram - letecká fotografie Vznikla v létě roku 2008 z  iniciativy několika leteckých nadšenců. Založení společnosti bylo motivováno vlastním zájmem o vše související se sportovním a komerčním letectvím. Toto naše rozhodnutí podpořila i ta skutečnost, že roku 2008 bylo vyhlášeno Ministerstvem obrany Č.R. výběrové řízení na prodej nepotřebného nemovitého majetku, konkrétně Příbramského letiště - Dlouhá Lhota, jenž se svou povahou patří bezesporu k výjimečným ve středočeském kraji a navíc v blízkosti Prahy. Po analýze všech právních a majetkových poměrů souvisejícím s letištěm jsme se do  tohoto výběrového řízení přihlásily a prošli jím vítězně.

V současnosti probíhá komplikovaný proces schvalování a převodu.

Od přelomu roku 2009 je naše společnost navíc oficiálním nájemcem celého areálu letiště, jenž v současnosti spravujeme.

Do budoucna jsou již zřetelné prioritní cíle a další budoucnost letiště.

-
 zachování provozu letiště
- získání vlastního provozního povolení ÚCL
- modernizace letiště na úroveň mezinárodního veřejného a postupně přejít na plný IFR provoz
- vše s maximální snahou o postupné snižování hluku provozovaných letounů
- vytvoření vhodných podmínek pro další možné provozovatele dislokované na letišti Dlouhá Lhota
- vytvořit vhodné zázemí pro letecké vystavovatele a jiné akce
web design MTR - reklama 2009